BannerCE

Beseda ustanovitelja

Ste zadoivoljna z učinkom svoje komunikacije s tujimi trgi?

 

Ljudje v določenih kulturnih okoljih stvari preprosto drugače dojemajo kot drugje.  Poudarki, ki se nam v našem okolju zdijo nadvse pomembni, so drugje morda popolnoma irelevantni.

Tradicionalni prevajalci zagotavljajo pravilne prevode in zvesto sledijo originalu - a to včasih zgreši bistvo.

Težava ni v prevodu, prej nasprotno.  

Da sem ugotovil, kaj je v nekem okolju pomembno in kaj ne in kako določene ciljne skupine dojemajo sporočila, sem moral v teh okoljih preživeti in biti aktiven vrsto let.

Šele te izkušnje so mi dale podlago, da lahko danes ne le prevajam, temveč poskrbim za okolju ustrezno formulacijo vsebine, njene poudarke in semantiko.

Cross European prevajanje je moj osebni projekt in v trenutku, ko sem naredil prvi korak na to področje, sem se odločil

  • omejiti prevajalske storitve zgolj na jezike kultur in okolij, v katerih sem bil sam vrsto let poklicno aktiven: nizozemski/flamski, francoski, nemški, angleški in hrvaški.
  • omejiti področja dejavnosti na tista, kjer imam sam za seboj nekaj kilometrine: trženje, management, razvoj poslovanja, vodenje projektov.
  • omejiti na sektorje na tiste, v katerih sem vrsto let deloval sam - avtomobilska industrija, hotelska industrija, turizem in energetika.

Pri CrossEuropean sta prevajanje in svetovanje enakovredna.

Prevod bo upošteval način razmišljanja vaše francoska stranke. Oblikovan bo na način, da ga bo sprejel Britanec, da se bo vaše sporočilo zdelo zanimivo Nizozemcu. Poudarjeno bo tisto, kar je pomembno povedati o vašem izdelku za uspešno plasiranje v Nemčiji, Švici ali Avstriji.

Obseg storitev je pri CrossEuropean omejen, toda to kar vam nudimo, zagotavlja največjo dodano vrednost za uspešno mednarodno širjenje vaše dejavnosti.

Ni nujno, da se vaba zdi okusna ribiču. Bolje bo, če je všeč ribi.

Vse kar delamo pri CrossEuropean, mora imeti  smisel za končnega uporabnika – vašo stranko.